PERSOONLIJK


Over mijn geestelijk leven

Op mijn 37e heb ik Jezus aangenomen als mijn Redder en Verlosser en ben ik gedoopt door onderdompeling. Dit was kort na het overlijden van mijn eerste man.

De ervaring van het verliezen van mijn man is voor mij een zeer confronterende manier geweest om te beseffen dat ik wezenlijk niets onder controle heb. Hierdoor werd ik overvallen door het besef van de wanhopige zinloosheid van het leven. Voor een kort moment werd mijn bestaan geheel ontkleed van alles wat me had afgehouden van de naakte waarheid:

Zonder God is het leven leeg en zinloos.

In het proces dat hierna volgde werd het volledig vertrouwen op mezelf omgebogen naar een besef van kwetsbare afhankelijkheid van mijn Schepper en Heer en een diep ontzag voor Zijn wijsheid.


Over mijn sociale leven

Samen met mijn huidige man Klaas, mag ik me gezegend weten met een grote familie van (stief)kinderen, kleinkinderen, ouders en (geestelijke) broers en zussen.

Jaarlijks reizen Klaas en ik af naar Gambia, West Afrika, waar we vanuit onze stichting Elijah Gambia samenwerken met een lokale kerk om kwetsbare kinderen en gezinnen te ondersteunen in onderwijs en eerste levensbehoeften. Eind 2022 zullen wij ons werk in Gambia na 10 jaar afronden.
www.hulpvoorgambia.nl

In de afgelopen jaren gaat ons beider hart meer en meer uit naar Gods volk Israël. Op de foto staan wij bij de 'Scrolls of Fire'. Een enorm beeldhouwwerk vlakbij Jeruzalem waarop de gebeurtenissen van de Holocaust zijn uitgebeeld en ook de strijd van de overlevenden van de concentratiekampen om een nieuw thuisland te vestigen. Door de weg die God met Zijn verbondsvolk gaat, leren wij zoveel over Zijn genade en trouw. Hij heeft Zijn volk lief als een Vader. En in die liefde mogen ook wij delen.


Over mijn werkzame leven

Na mijn opleiding HBO maatschappelijk werk (en later 3 jaar WO orthopedagogiek), heb ik gedurende 20 jaar gewerkt als maatschappelijk werkster, waarvan de langste tijd in het Speciaal Basisonderwijs.

Nadat ik tot geloof ben gekomen werd leven en werken vanuit Gods genezende Woord mijn verlangen en doel. Na de nodige Bijbel- en Pastorale scholing heb ik dit vanuit mijn praktijk Hineni gedurende 7 jaar vorm gegeven.

Terwijl ik werkte voor en met vrouwen die vastliepen in de pijn van het leven, heeft God een vuur in mijn hart ontstoken om boeken te gaan schrijven. In 2016 is het boek "Koning Gevoel -van ontreddering naar redding-" uitgegeven en in 2018 het boek "Koning Jezus -van redding naar overwinning-"

Sinds 2012 ben ik o.a. als groepsleider betrokken bij het werk van Stichting Zegenend Helpen en vanaf 2022 ben ik als (co-)docent aan deze stichting verbonden. Stichting Zegenend helpen biedt pastoraal onderwijs aan hulpverleners, pastorale teams van kerken en andere geïnteresseerden: www.zegenendhelpen.nl/docenten

Beeldhouwer: Nathan Rappaport Foto: Petra van der Zande